Arhiva > Vedrana

XY

Danas sam se opet vozila s tobom uspomeno crnoblistava S tvojom prilikom oslikanom šaljivim šapama sudbine S čovjekom sličnim tebi, priprostim poput sjemena kornatske makije

Pročitaj cijelu poeziju

Korida

Blizina obrisa straha tvrdo zgusnutog u ledeno plave oči u mojim našla je odraz   Poderan sam grimiz mada je krv neznatni trag ostavila areni i sad se prsi pred svjetinom koja skandira: Toreador, en garde!   Uistinu, pazi se ljubavi Mogla bi ti odgristi medne usne i blagosloviti ih povicima: Mata el Toro! Mata lo, […]

Pročitaj cijelu poeziju

Pruga

Završimo ovo na riječima škrt način onako kako samo iskričave ruke znaju

Pročitaj cijelu poeziju

Istina

Bar jednom dosad isprva poslušaj što svira u nutrini Jer tu leži divovska lađa s mudrom vodom U zazidanoj dvorani misli odgovor naći nećeš Tu se puste jeke skupljaju dokaze za ludost prikupljaju

Pročitaj cijelu poeziju

Jadikovka unutarnjeg djeteta

Kažu mi Nisam više dijete da po žaluzinama bacam konfete da basnama stvarnost obmanjujem u umaku lice da umivam i neprestano budna snivam

Pročitaj cijelu poeziju

Pročišćena pjesma

Jutros sam tu, vrpoljak lagani na dlanu dubokih brazda Nosim haljetak protkan uzdasima zemlje svilu prgavku boje neba i boje zalaza gordih ljubica

Pročitaj cijelu poeziju

Podvučena

Na putu ponekad volim opraštati se uspomenama Jednu po jednu ko fine vrškove slame vadim i rastvaram pred očima… Nehotice se smijem muški plačem   I neke davne sunčane njive I neka davna sniježna planina   Nisam ona ista, ne Duša se ogoljelo vrti po vruljama slijedećeg trenutka Bolno tijelo raspaljenih udova sad se proteže […]

Pročitaj cijelu poeziju

Sonata essendi

U veo nade iznova umočena Dišem i rastem Ja… Negdje u bezdanu bitka topao i vlažan život u grudima trešti

Pročitaj cijelu poeziju

Ptica

U noći punog mjeseca U tankim prstenovima jave i sna Britki povjetarac u meni huče

Pročitaj cijelu poeziju

Postrance (post trance)

Stado kopitara vježbenika i večeras hara pod flourescentnim svjetlima

Pročitaj cijelu poeziju

prev posts