Kategorija > Haiku

Haiku 102 – 103

Pročitaj cijelu poeziju

Lav Lenski “Haiku”

Krila leptira polijeću u nebo. Oblak krvari.

Pročitaj cijelu poeziju

Lav Lenski ” Haiku”

Proljeće diše. Cijeli svijet pjeva Odu radosti.

Pročitaj cijelu poeziju

Haiga 37

Pročitaj cijelu poeziju

Sonja Kokotović “Haiku pjesme”

sa cvijeta na cvijet upija zujajući biser nektara           . podno stabla u kestenovoj košulji rodila jesen           . jutrenje sunca listopad odjenuo inje travkama

Pročitaj cijelu poeziju

Katica Badovinac “Haiku – 101”

Pročitaj cijelu poeziju

Mihovila Walner “Haiku”

Galeb nad morem kliktajem probudi dan. Moja duša spi.

Pročitaj cijelu poeziju

Katica Badovinac “Haiku – 100”

Pročitaj cijelu poeziju

Katica Badovinac “Haiku – 99”

Pročitaj cijelu poeziju

Mihaela Pasarić Walner “Haiku2

Jesen s dlana nestala u trenutku. Stiže proljeće.

Pročitaj cijelu poeziju

prev posts