Kategorija > Haiku

Milan Janković “Haiku”

Bijeli prah tutnji. Prozor zamagljen od daha. Hlad smrti vreba.

Pročitaj cijelu poeziju

Haiku 93 – 94

Pročitaj cijelu poeziju

Haiku 91 – 92

 

Pročitaj cijelu poeziju

Lav Lenski “Idila”

Kuća na rivi. Puna dječjeg smijeha. Dim iz dimnjaka.  

Pročitaj cijelu poeziju

Dino Špaleta “Haiku”

Ledene sige Na krovovima kuća Užarena peć

Pročitaj cijelu poeziju

Dino Špaleta”Haiku 1″

Njezine oči Svo plavetnilo mora Stalo je u njih

Pročitaj cijelu poeziju

Katica Badovinac “Haiku 88 – 90”

 

Pročitaj cijelu poeziju

Katica Badovinac “Haiku”

pension – just a photo journey through old albums * u mirovini… tek foto putovanje kroz stari album  Haiku je objavljen u časopisu Underthe Basho, USA za 2023. godinu.  

Pročitaj cijelu poeziju

Katica Badovinac ” Haiku”

skok u visinu – zrela buča zapela na grani stabla * jumping in high – ripe pumpkin stuck on a tree branch Na natječaju za haiku poeziju Udruge „Tri rijeke“ 10. SUSRETA HRVATSKIH HAIĐINA U IVANIĆ-GRADU,  2023. na temu „Buče“ drugu nagradu osvojila je pjesnikinja Katica Badovinac.        

Pročitaj cijelu poeziju

Katica Badovinac “Haiku”

Ovaj haiku je proglašen za Haiku tjedna (Haiku of the Week, Week 27  (3 – 7 July 2023)) od strane https://www.japansociety.org.uk/haiku-corner : morning serenade  – the blackbird sings under my window  * kos zapjevao jutarnju serenadu kraj mog prozora  

Pročitaj cijelu poeziju

prev posts