Kategorija > Haiku

haiku 71

zalazak sunca ne vidim od maslačka nije ni važno

Pročitaj cijelu poeziju

haiku 70

tonu oblaci u zrele kukuruze kroz cvrkute ptica

Pročitaj cijelu poeziju

haiku 5

završava noć u granama oraha stražari mjesec

Pročitaj cijelu poeziju

Haiku no.24

Šibica srca Zapalila moj zavjet -Ljubav u dimu.

Pročitaj cijelu poeziju

haiku 69

jutarnje sunce na krilu nežne grlice peskovit nakit

Pročitaj cijelu poeziju

Haiku 129

trošnom kućicom lebdi miris cimeta toplina doma

Pročitaj cijelu poeziju

haiku 68

još samo danas na listu gusenica sutra lep leptir

Pročitaj cijelu poeziju

Haiku 35.

muzika svira gracioznost pokreta balet na ledu

Pročitaj cijelu poeziju

haiku 67

planinski potok šaka puna oblaka dugo gasim žeđ

Pročitaj cijelu poeziju

Haiku 128

rosu sa lišća ispile žedne oči proljetnog sunca

Pročitaj cijelu poeziju

prev posts