Kategorija > Tuga

Čekanje

Bilo je jučer ili dan prije Više ni u što nije sigurna

Pročitaj cijelu poeziju

U jutarnjem porodu

Pročitaj cijelu poeziju

Pessoa

Dok spavam, nosim lice smrti koje zgrušava mutna bol svijeta. Tko će sa mnom posaditi Pessoine edenske strahove?

Pročitaj cijelu poeziju

Stari grad

Oteli su dušu starog grada ukleće ih dim iz praznih kuća i cipele nerođene djece.

Pročitaj cijelu poeziju

Idila tišine

Pročitaj cijelu poeziju

Tvoji glasovi postaju daljina

Pročitaj cijelu poeziju

Djevojčica uplakanih očiju-ulomak

Pročitaj cijelu poeziju

Crni spavač

Pramac svijeta okrenut ka meni: vatra je na mojim rukama već gorjela. Bio sam svjetionik gubavcima i mesijama koji mijenjahu riječ za strah, dijete bijele smrti koje ne razaznaje zlo od zla.   Sad mrakouman i nag brojim cvjetove Sunčane krune i od njih spravljam čaj pjesnicima. Dišem kroz ožiljak i fugu tmine. Onaj sam […]

Pročitaj cijelu poeziju

Zarast će rane -gazela

Pročitaj cijelu poeziju

Točka obzora

Pročitaj cijelu poeziju

prev posts