Kategorija > Šaljivo

Čisti zen

http://www.hrvatskiglas-berlin.com/?p=176683

Pročitaj cijelu poeziju

Svađa u pjesmi

Nešto se čudno Danas događa Stih se sa stihom Uporno svađa

Pročitaj cijelu poeziju

Vine bez cukura

Pročitaj cijelu poeziju

Wanted

http://www.hrvatskiglas-berlin.com/?p=176449

Pročitaj cijelu poeziju

Kako napisati rimu

Boze mili cuda velikoga i moje pjesme! Sad je bila tu ,u mislima i

Pročitaj cijelu poeziju

Patrioti – komedija u dva čina (treći nastavak)

RISTIĆ: Pobogu, Anđelija, što je to?   ANĐELIJA: Vino i pijevac. Donio ga je onaj otočanin što ste mu rekli, ako ne može platit, može u naturi.   RISTIĆ: Ma rekao sam mu da će mu sud isprašiti tur, a ne da nešto donese u naturi. (Okreće se ka Drmiću.) Vidite kakvi su ljudi. Sve […]

Pročitaj cijelu poeziju

“Patrioti” komedija u dva čina – 2. nastavak

      .                                                          .                                              […]

Pročitaj cijelu poeziju

Patrioti – komedija u 2 čina

 .                                                                .                                      .        […]

Pročitaj cijelu poeziju

Prsti u pekmezu

http://www.hrvatskiglas-berlin.com/?p=176196

Pročitaj cijelu poeziju

Pola stoljeća

Pročitaj cijelu poeziju

prev posts