Kategorija > Šaljivo

Popravni ispit iz povijesti

Crtež: Zoran Hercigonja https://hrvatskiglas-berlin.eu/?p=219478

Pročitaj cijelu poeziju

Nema kruha bez motike

Pročitaj cijelu poeziju

Na mladima svijet ostaje

NA MLADIMA SVIJET OSTAJE

Pročitaj cijelu poeziju

Neće te, neće te

NEĆE TE, NEĆE TE…

Pročitaj cijelu poeziju

Tajni obožavatelj

Pročitaj cijelu poeziju

Argumentum ad hominem

ARGUMEMTUM AD HOMINEM

Pročitaj cijelu poeziju

Svaka škola košta

https://hrvatskiglas-berlin.eu/?p=218259

Pročitaj cijelu poeziju

Samodostatnost

https://hrvatskiglas-berlin.eu/?p=218053

Pročitaj cijelu poeziju

Šašavi šušur

Pročitaj cijelu poeziju

Za osmjeh

Već viđeno, ali uvijek mi ponovo izmami osmjeh: Sin upita oca: “Tata, što znači biti muškarac?”. Otac odgovori: “Muškarac je onaj koji voli bezuvjetno, brine se za tebe i štiti te”. Tada dijete reče: “Kad odrastem i ja ću biti muškarac. Kao mama.”

Pročitaj cijelu poeziju

prev posts prev posts