Kategorija > Socijalna

Anđeo u ambisu

Pročitaj cijelu poeziju

Zatočena

(fotografija preuzeta od: Leah August, ujedno je i inspiracija za ovu pjesmu.  ) 

Pročitaj cijelu poeziju

Mrižar

Gdje zagrljajem kršja su i soli, Velebita padina u mlatu vala, krajolici surovi, divlji, goli, ukazuje uska se, u polumraku kala, zrak je sparan, a sunce užeže, odsjaj njegov u valovlju se ljeska,

Pročitaj cijelu poeziju

Crvena kravata

Rođeni iz vode

Pročitaj cijelu poeziju

Sutra već putujem

 

Pročitaj cijelu poeziju

Pola telefonskog razgovora

  https://hrvatskiglas-berlin.eu/?p=205512  

Pročitaj cijelu poeziju

Kosa – kalambur – karambol

Stari Kosac kosu brusi. Kosa dugu  kosu kosi kosmatom dječaku u vijetnamskome jarku.

Pročitaj cijelu poeziju

3. knjiga u par mjeseci “Šiljina prošlost, sadašnjost i budućnost” – Miroslav Šiljo Grabovac

3. zbirka poezije koju sam pripremila za tisak-štampanje: “ŠILJINA PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST”, a koju je napisao pjesnik Miroslav Siljo Grabovac je tiskana-štampana. Knjiga se predstavlja čitateljstvu mojom recenzijom.

Pročitaj cijelu poeziju

Hrvatski dekrešendo

Bilo je to onoga dana kada si poslan na Zemlju da se nijem razvijaš. Smrt se taloži u toplomjeru te pri visokoj temperaturi puca i rasprši se zrakom.

Pročitaj cijelu poeziju

Kad vjera jenjava

Po meni je “grijeh nad grijesima” zatajenje savjesti. Točnije, ovaj metaforični izraz, simbolizirao bi, ponajprije, gubitak osjećaja za zlo. Razinu ispod dijeli i pomanjkanje kajanja. Malo manje opasan je i prestanak svake komunikacije s Bogom. Pri ovim trima čimbenicima, javlja se plodno tlo za sustavno uništenje. Čovjek je najranjiviji kad je usamljen, dok u sebi […]

Pročitaj cijelu poeziju

prev posts