Dadakanje

Sjećam se dvojice  profesora koji su radili u istoj zgradi, susretali se svakodnevno u hodniku fakulteta,  ljubazno se pozdravljali, ali su o onome što danas posprdno nazivamo dadakanjem žustro raspravljali u časopisu Jezik.

Dr. Dalibor Brozović,  jezikoslovac i kroatist  u članku „O vrijednosti infinitiva i prezenta s veznikom da“  napominje kako se često  tvrdi  da je infinitiv hrvatski, a prezent s da srpski oblik, ali da je ta tvrdnja pogrešna. Naime, on je mislio da su oba oblika ispravna i da o obliku često ovisi značenje rečenice. Kao primjer navodi jednu od Nazorovih rečenica.“Ti mora da si jedan od drevnih bosanskih bogumila“. Izgovorimo li ovu rečenicu na drugi način, promijenit ćemo i njezino značenje: „ Ti moraš biti jedan od  drevnih bosanskih bogumi1a“. U prvom se slučaju iskazuje vjerovanje, sumnja, a u drugome tvrdnja. Njegova razmišljanja  možemo sažeti u misao:

 »Ako dopunski glagol označava nešto trajno ili općenito, bolje je uzeti infinitiv, a ako označava nešto trenutno ili konkretno, bolje je rabiti prezent s veznikom da.

Po toj tvrdnji rečenica /Volim pjevati/ značila bi da uvijek volim pjevati, da mi je pjevanje životni užitak,  a rečenica /Volim da pjevam/ značila bi da upravo sada  želim zapjevati.

Dr.Miroslav Kravar, poznati hrvatski lingvist,  pobija izneseno mišljenje navodeći da se dva tipa izričaja; infinitiv i veza da + prezent u našem jeziku  više ili manje ukrštaju.

Veza da + prezent umjesto infinitiva, poznata pod imenom »dadakanje« nije na štokavskom području svuda jednako zastupljena. Misleći na prostor tadašnje Jugoslavije uočava da se na istoku javlja jako »dadakanje« s veoma slabom, gotovo iznimnom uporabom infinitiva. U središnjem geografskom  području  »dadakanje« je umjereno, a najslabije je zastupljeno u  zapadnom pojasu. 

Čakavsko, a posebno kajkavsko narječje ostaju izvan jačega utjecaja »dadakanja«. Dr. Kravar nadalje tvrdi da se „dadakanje“ pomicalo s istoka na zapad pod snažnim utjecajem državnog aparata, vojske, škole i osobito medija.

Nakon mnogih rasprava hrvatskih jezičnih autoriteta što savjetovati ? Čemu dati prednost?

Hrvatska normativna sintaksa daje prednost infinitivnom obliku, ali to ne znači da ga treba u svakoj situaciji rabiti i da treba posve iz upotrebe izbaciti da + infinitiv.

Infinitiv je stoljećima uobičajen u izvornom hrvatskom jeziku i našim dijalektima. Nalazimo ga već u glagoljskim tekstovima, pa je očito bio izvorno svojstven ranohrvatskom jeziku i mi mu danas dajemo  prednost.

Odlučila sam da učim. /Odlučila sam učiti./

Nisam htjela da te posjetim. /Nisam te htjela posjetiti./

Nemoj da joj daruješ žute ruže./Nemoj joj darovati žute ruže./

Naumio je da izda roman. /Naumio je izdati roman./

Infinitiv treba rabiti i u futuru 1.

On će da napiše pismo./ On će napisati pismo./

Nemoj da me gledaš tako začuđeno./Nemoj me gledati tako začuđeno./

Ana će u subotu da proslavi rođendan. /Ana će u subotu proslaviti rođendan./

U nekim zavisnim rečenicama nećemo izbjegavati vezu da+ infinitiv.

              Prometej je ukrao vatru da bi je dao ljudima.

              Zahtijevali su da požurimo.

              Mislio sam da znam matematiku.

              Pazila je da ne otjera ptice.

              Da nisi pitao, ne bi to doznao.

Jezik je osjetljiv instrument i najvažnije je željeti ga oslušnuti i razmisliti o njegovoj logici.

 

15 komentara za "Dadakanje"

Moraš biti prijavljen da bi komentirao.