Nešto iz novog pravopisa

imagesK5441VDX

Zavirila sam u Pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje kako bih vam približila neke od zahtjeva pravilnog pisanja. Potražila sam pravila o pisanju zareza ispred veznika pa. Pronađena pravila prenosim, a ako nakon čitanja ostanete zbunjeni, ne ljutite se. Život je dug. Naučit ćete.

Pronalazim nekoliko rasutih pravila pa ih svodim na dvije kategorije – onu u kojoj se zarez ispred veznika pa piše i u onu ispred kojeg se ne piše:

Zarez se piše:

-ispred pojačanih izraza pa i, pa ni, pa čak i, pa čak ni, čak i S, čak ni S, (a) kamoli, (a) nekmoli:

o    Sa njegovog balkona vidjela je rijeku, šumicu, pa i vrt uz kuću.

o    To je problem na koje nitko nema odgovor, pa ni on sam.

o    Bila je ponosna, pa čak i tašta.

o    Mnogi nisu imali ni čizme, pa čak ni obične cipele.

-ispred veznika pa i te ako surečenice u rečenici u kojoj se nalaze ti veznici izriču odnos uzrok – posljedica:

Nije došla na dogovoreni sastanak, pa je pomislio da je bolesna.

-ispred veznika pa i te ako surečenice u rečenici u kojoj se nalaze ti veznici izriču odnos uzrok – posljedica:

·         Nije došla na sastanak, pa je zaključio da je bolesna

Zarez se ne piše

-između rečenica i rečeničnih dijelova povezanih sastavnim i rastavnim veznicima i, pa, te, ni, niti, ili:

Još je malo razmišljao pa je otišao u školu.

Ako želite dobiti malo domaće zadaće za razmišljanje, evo vam prilike.

Razmislite o ovom tumačenju  Instituta  vezanom uz uporabu veznika pa.

Pisanje zareza ispred veznika pa

Veznik pa sastavni je veznik i povezuje riječi i nezavisno složene sastavne rečenice.

Ako povezuje riječi, označuje da se što zbilo nakon čega drugoga i tada se riječi ne odvajaju zarezom. Stoga je pogrešno: *Očistila sam kuhinju, pa kupaonicu, a pravilno: Očistila sam kuhinju pa kupaonicu.
U ekspresivnome nabrajanju pa označuje poslijevremenost i naglašuje svaku riječ u nizu. Tada je pogrešno: *Očistila sam kuhinju pa kupaonicu pa dnevnu sobu pa spavaću sobu i nakraju predsoblje, a pravilno: Očistila sam kuhinju, pa kupaonicu, pa dnevnu sobu, pa spavaću sobu i na kraju predsoblje.

 


5 komentara za "Nešto iz novog pravopisa"

Moraš biti prijavljen da bi komentirao.