Zaboravite, usvojite

imagesK5441VDX

Ono što se niti novim pravopisom nije promijenilo je logika jezika.

Prijedlog s/sa u instrumentalu označava društvo.

Veselio se susretu s bratom.

Ukoliko se radi o instrumentalu sredstva, prijedlog s/sa  izostaje.

Igrala se loptom.  

 

Zaboravite:

Duži oblik prijedloga (s) se piše samo ispred riječi koje počinju s: c, s, z, č, ć, š, ž, đ, dž

 i ispred riječi koje počinju bilo kojim suglasnikom, ako su iza tog suglasnika glasovi         s, z, š, ž (npr. sa Ksenijom, sa psom)

 

Usvojite

Prijedlog sa upotrebljava se samo ispred riječi koje počinju glasovima s, š, z, ž: sa sestrom, sa Šteficom, sa Zadraninom, sa Željkom,sa Sekom,  ili izgovorno teškim suglasničkim skupinama: sa mnom, sa psom. Inače se upotrebljava prijedlog s:

Razmislite

Jesu li ovo teško izgovorne  jezične skupine? / s crvom , s Crvenkapicom, s Crnom Gujom, s Crnogorcem/

4 komentara za "Zaboravite, usvojite"

Moraš biti prijavljen da bi komentirao.