PROLJEĆE

PROLJEĆE

 

U granje šume magla se zavukla

Vuče se između stabala lijeno

Sve je mirno, ni ptica da preleti

Oblaci stoje u krošnjama nijemo.

  (više…)

Pročitaj cijelu poeziju

Govorila sam

Govorila sam često

prečesto i preglasno

pogubit će mo se

u šutnji

odavno  već jesmo

a još se tražimo

Pročitaj cijelu poeziju

Plima

 

Tonem sa uštapom
u svijetli sumrak
tamo gdje nečujno bubri
šiblje i misao

(više…)

Pročitaj cijelu poeziju

Liske – haiga

(više…)

Pročitaj cijelu poeziju

NEBO U KRILIMA

NEBO U KRILIMA

 

U kutu tvoga oka čita se tuga

U kutu usana osmjeh koji zove

Zoveš li sjetom u očima

Suzom sakritom ispod trepavice

 

Daljina stanuje u zjenicama

Razlistane šume preko dolova

Šum potoka u listovima žutike

Nebo u krilima sokola visoko

 

Lice je tvoje otvorena knjiga

Te se stranice čitaju polako

Treba proučit poglavlje svako

Shvatiti bit svih skrivenih briga

 

Šutnja na usnama u osmjehu se krije

Radost plaha kad ptica vodu pije.

 

@ljerkavarga

Pročitaj cijelu poeziju

Ja sam svoja samo uz tebe

Noć razgrće svoje teške, tamne zastore

Kroz prozor mi se smiješi novi dan (više…)

Pročitaj cijelu poeziju

prev posts