izlažem sebe proklijalog

Izlažem proklijalog sebe
na bledoj hartiji
da ni trag ne ostane sakriven
između neba i vode

Izlažem zablude mog postojanja
nazeblom cvetu
pred najezdom
mehaničkih zagrljaja

Izlažem sebe proklijalog

neka ovaj čajnik duše
još upozorava

kad i gdje se grešilo

zarad ljubavi

2 komentara za "izlažem sebe proklijalog"

Moraš biti prijavljen da bi komentirao.