Želiš li reći

želiš li reći

riječ se zaustavi

izgubi u tvojoj tišini

želiš li poći

prema raširenim rukama

korak zastaje

vraća te samoći

ruka ispružena

drhti

i ne vjeruješ dobroti

koju slutiš

i ne vjeruješ

šutiš

3 komentara za "Želiš li reći"

Moraš biti prijavljen da bi komentirao.