Milan Drašković:”Eros protiv Aresa”

Granica dve stvarnosti smešanih osobina,

kroz zapaljenu Troju susresti Menelaja,

ledno podzemno more bezizlazna praznina,

kroz Lutajuće stene svijanjem dimenzija.

                                      .

Ukrštaj jave i sna nagizdanih svatova,

oslobođen od želje lik na margini priče,

zaronjen u samoću sred postojbine snova,

sresti Nausikaju – kraj skriven usred priče.

                            .

Strpljiv graditelj Dedal u senci lavirinta,

sličeći Arijadni razborita Atina,

krivudavih puteva izlaz iz lavirinta,

u zlatnim kočijama prolazak Faetona.

                          .

Okovan spram Sirena od Troje do Itake,

u klopci Polifema pred okrutnom sudbinom,

strepeći dok ga prati senka Euridike,

pred posetu Tartaru svet preplavljen plamenom.

                            .

Nečujni Hipnosov glas druguje s vetrovima,

u virovima Stiksa skamenjenog pokreta,

kroz kovitlac mačeva bdijući nad tajnama,

nebo dok pridržava sin titana Japeta.

                         .

Istkan Sunčevim zrakom daleki kutak neba,

sekuć’ niti sudbine razborita pramajka,

snove kad smeni stvarnost – skamenjena Nioba

krici stoletnih munja usred igre odjeka.

                             .

Stići u carstvo senki kroz posetu voljenoj,

deleći strašnu tajnu preći most preko Stiksa,

doživeti san u snu u noći začaranoj,

onda kad se oseti ledeni stisak Stiksa.

Nema komentara za "Milan Drašković:”Eros protiv Aresa”"

Moraš biti prijavljen da bi komentirao.