Ne traži pjesnika

Napiši pjesniče
pjesmu ljubavnu
kada u tebi svi pajaci zaplaču,
kad se tuga kao oluja valja
i ne vidiš joj ni početka, ni kraja.
Naredi pjesniče
stihovima da ozare veće
kada u kutu sivila muza je zanoćila
i u neistražene krajeve se sakrila.
Ne traži pjesnika malo ljubavne
dok slova za stihove u ništavilu su ogrezla
pa potopljena čekaju nova praskozorja
a ni od kud topla ljudska osjeta.
Nikad ne traži pjesnika
da stihove reda bez ushita
jer svaka je pjesma ništavna
ako pjesnik u njoj iskreno
ne zaplače ili zapjeva
onako kako samo njegovo srce zna.

Štefica Vanjek-Štefi

11 komentara za "Ne traži pjesnika"

Moraš biti prijavljen da bi komentirao.