Tara

1

 Još je gorjelo nebo od vatre koja je odnijela moj život.

Došli su iznenada. Wulfovi  jahači. U mirno, plavo, pospano predvečerje. Osjećao se miris pokošene trave, zrak je titrao glasanjem šturka. Onda se iznenada sve izmijenilo. Opori miris krvi, krikovi užasnutih  ljudi.

Imala sam oca. I majku sam imala. Svu ljubav svijeta nosila sam u njedrima.

Sve je nestalo te večeri kada je mirisala trava

i kada se šturak glasao.

Miras me iznio na svojim leđima. Zanjištao  je pored

mene, oči su mi bile zamagljene. U njima je vrištao

užas. Sve oko mene prekrila je magla. Mrtvi ljudi i

urlici zvijeri.

Ne znam koliko smo dugo jurili, kuda smo krenuli.

Što dalje od Wulfa i njegovih plaćenika.

Imala sam oca. I majku sam imala.

Onda je vatra odnijela moj život.

Pred jutro smo klonuli. Mirasova crna,  sjajna

dlaka  orosila se znojem. Rijeka  Klia  je tekla

mirno. Dan je već osvajao. Klonuh na pijesak.

Zarila sam  dlanove u njegovu zrnastu

materiju i žestoko prešla preko lica želeći

osjetiti bol, snažnu, nesputanu, tjelesnu bol

koja će nadjačati onu koja je razdirala utrobu.

Nokti  su zarezali  kožu.  Krv se  miješala  sa

suzama. Nisam plakala.  Nije se čuo jecaj.

Samo su nerazumne suze stizale jedna drugu.

Urlik upućen nebu nije bio moj. Izlazio je iz moga grla, čula sam ga visokog, neljudskog, hripavog, ali nije bio moj. Veliki dio krika ostao je u meni.

Imala sam oca. I majku sam imala.

Onda je vatra odnijela moj život.

Htjela sam umrijeti. Htjela sam živjeti. Zavukli smo se u gustiš. Voda rijeke Klie tekla je mirno. Nisam se molila. Boginja Klasa, kojoj je otac prinosio prvo klasje i prve jabuke, nije više moja boginja. Prinosim joj svoj posljednji dar; kiticu malih, modrih ljubičica, nježno cvijeće za pitomu dušu.

Moja je duša divlja, moja je nakana krvava.  Moj put je osveta. Moj  život više ne pripada meni. Gledam u hladno lice boginje Kalandre. Ona ne treba  darove. Njen dar je osveta.

Njena paljenica je smrt.  Kalandra  je  moja boginja.

 

 

Roman je objavljen u ediciji web knjižare REDAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-953-57597-1-3

 

 

 

17 komentara za "Tara"

Moraš biti prijavljen da bi komentirao.