Natječaj

cvijet na kamenu

Pročitaj cijelu poeziju

Tvoj anđeo stiže

Pročitaj cijelu poeziju

Proročanstvo

ARITMETIKA                                                          FREGMENT

MNOGOSTRUKO                                                     LJUDSKOSTI

   JAMSTVO                                                                     ŽRTVA

                                            ODUMIRANJA

STATISTIKA                                                                  DOKAZ

GEOMETRIJE                                                             LUTKARA

RASPADANJA                                                           BARBARINA

 

Pročitaj cijelu poeziju

Moja strana ljubavi

U mom oku ti si Mjesec
ja sam tvoje modro more
ti si moja nevidljiva snaga,
ja sam tvoja skrivena nježnost
ti si moj val – ja sam tvoja plima
ti si mjesečina – ja vedrina
Ljubav je ples svjetla i sjene
Duende neba i Zemlje

Pročitaj cijelu poeziju

Odjednom tajac

Kako slijepac žudi svjetlo
žudim mjesto
na kojemu nema tvoje ni moje
 misao sačekuša  uskomeša misleno
nižući nevidljive rinčice oko grla
ni žudnje ni glasa ni puta
 više nema

					
					

Pročitaj cijelu poeziju

Toranj za snove


					
					

Pročitaj cijelu poeziju

prev posts