Atom

Misli mi rasute put prostranstva
Plavetnilo beskraja od tijela odvaja,
Žeđ za zvijezdama bez stimulansa,
vrijeme beskonačnosti pretvara
u vječnost remek- djela.

Pročitaj cijelu poeziju

Nebeska utjeha

Cvijeće i svijeće

miriše tišina, spava

polegla u srcu trava

Pročitaj cijelu poeziju

Tajne u nama

Pročitaj cijelu poeziju

Kumpanje kraj komina

Uši su za stinj,
krmu tišći surgadina,
po pazuho’ je provinj,
stoji strmo ka’ serpentina.

Pročitaj cijelu poeziju

Tražiš li…

Zapitnost luta

od skuta

do skuta

od toplog opita

do mraznog mramora

ušućenog mudraca.

Pročitaj cijelu poeziju

Plovidba 6

Ponovo je zapuhalo. Ispočetka plaho, sramežljivo, kao nećkajući se, a onda je vjetar pokazao snagu. Tvoja se maglica nad provom zanjihala i učinilo mi se da si uzdahnuo. Plovimo.

Pročitaj cijelu poeziju

prev posts